Undra besöker habiliteringen – barnapp

Nu finns äntligen appen Undra besöker habiliteringen att ladda hem gratis i App Store och Google Play. Alla barn har rätt att veta vad de ska vara med om. Så står det i FN:s barnkonvention och i patientlagen. Vi har därför byggt en interaktiv infoapp som vänder sig direkt till barn som ska besöka habiliteringen. Målet är att barnen på ett lättsamt och kul sätt ska få en bättre förförståelse för vad de ska vara med om.

undra_start

Undra besöker habiliteringen – app för barn med funktionsnedsättning. Uppdragsgivare: Habilitering & Hälsa/SLL Uppdrag: konceptutveckling, produktion. Utvecklare: Extransit. Illustratör: Jeanette Milde. Röst: Elin Ek.

undra_postop

Via startsidan kommer du till Postop träningscenter. Trycker du i bilden hittar du roliga animationer, ljud och länkar till fem undersidor.

undra_benpress2

I benpressen finns det tre olika vikter att växla mellan. Behöver du hjälp, tryck på Undra – barnens egen superhjälte och hjälpare.

undra_hast

På den mekaniska hästen kan du rida snabbt eller lite långsammare. Tryck på knappen om det ska gå snabbare eller långsammare.

undra_barr

I barren gäller det att ta sig fram till målet på andra sidan. Tryck på närmaste fotsteg för att komma framåt.

undra_gaband

På gåbandet kan man behöva ha sele på sig, tryck då på knappen. Tryck på pilarna om du vill gå snabbare eller långsammare.

undra_klossar

Hur högt torn kan du bygga? Eller vill du hellre sortera klossarna i olika högar efter färg eller prickar? Undra tycker det är roligast att riva tornet när det är klart. Vad tycker du?

Värdefulla sagor – läromedel

Värdefulla sagor

Värdefulla sagor – läromedel. Uppdragsgivare: Natur & Kultur. Uppdrag: redaktör. Författare: Per Gustavsson, Mikael Thomasson. Bild: Lisa Lanning.

Lyft värdegrunden genom berättande. Värdefulla sagor består av 35 sagor och sägner som förmedlar empati för den svage, vikten av vänskap och riskerna med egoism. Passar barn i åldrarna 6–10 år.

Lyft värdegrunden genom berättande. Värdefulla sagor består av 35 sagor och sägner som förmedlar empati för den svage, vikten av vänskap och riskerna med egoism. Passar barn i åldrarna 6–10 år.