Lärmaterial

I projektet Hej Hyper (Friends/Hjärnfonden) gjorde vi fyra korta filmer med barn som hade en NPF-diagnos (ADHD och/eller ASD/Asperger). Syftet med filmerna var att öka kunskapen kring NPF och minska stigmatisering i stort för barn med NPF.

Här är filmen med Levi som har Asperger och DCD.